Jogi nyilatkozat

1. A Budapesti Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: BKK) internetes címén elérhető honlap, annak bármely oldala (a továbbiakban: Honlap) tartalma nem minősül közhiteles nyilvántartásnak, közokiratnak vagy jogi tanácsadásnak, a Honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, valódiságáért, esetleges módosulásáért a BKK felelősséget nem vállal.

2. A Honlapon található külső hivatkozások (linkek) követésével letöltött tartalom nem áll a tartalomszolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a BKK törli vagy módosítja.

3. A Honlap "Fórum" rovatában megjelenő tartalom tekintetében a BKK minden felelősséget kizár. Amennyiben írásos anyagot bocsát rendelkezésünkre (bármely szerverünkre küldött e-mail-ben vagy honlapon keresztül), Ön elismeri, hogy az alkalmas a nyilvánosságra hozatalra, és hozzájárul ahhoz, hogy a tartalomszolgáltató - minden felelősség nélkül - közzéteheti, tartalmát (részben vagy egészben) felhasználhatja. A Honlap letöltéséből eredő bármilyen kár megtérítését a BKK kizárja.

4. Az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a BKK minden kártérítési felelősséget kizár, arra tekintettel, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat. Amennyiben a Honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, azokat a BKK kezeli és archiválja. Kérelmére a BKK tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, valamint bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve törlését.

5. A BKK nem vállal felelősséget semmiféle kárért és különösen nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos kárért, elmaradt nyereségből, jövedelem-kiesésből vagy használat-kiesésből származó olyan kárért, amely a weboldalán található információból fakad, illetve azzal kapcsolatos. A BKK nem vállal felelősséget továbbá azokért a károkért, amelyek a Honlap használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

6. A Honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logók, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk szerzői jogi védelem alatt állnak, melyek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik. A Honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva a BKK részére jutatott bármely információ, ötlet vagy koncepció a BKK tulajdonába megy át, azt a BKK szabadon felhasználhatja.